14 April jaarvergadering 2022

Save the date – Jaarvergadering Turnvereniging Someren

OPROEP ALGEMENE JAARVERGADERING

Namens Turnvereniging Someren cos nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering op: donderdag 14 april, aanvang 20.30 uur. De vergadering zal plaatsvinden bij Café de Postel.
Wij willen u vragen om u vooraf aan te geven wanneer u aanwezig wilt zijn bij de vergadering. Uw aanmelding kunt u sturen naar info@turnverenigingsomeren.nl.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 2021 (via de website/informatie/downloads)
3. Mededelingen
4. Statutenwijziging i.v.m. WBTR
5. Opsteker van het jaar 2022 en geslaagden
6. Verslag secretaris
7. Verslag financieel adviseur
8. Verslag kascontrole commissie
9. Verkiezing leden kascontrole commissie
10. Bestuursverkiezing
11. Rondvraag
12. Sluiting

.