Veilig sportklimaat

Gedragsregels
De volgende gedragsregels zijn van toepassing binnen onze vereniging:
– Wij zijn in ons gedrag een voorbeeld voor alle sporters en voor elkaar;
– Wij gaan respectvol met elkaar om;
– Iedereen draagt bij aan een sociaal veilige sportomgeving;
– Veilig turnen en bewegen staat voorop;
– We werken samen als een team;
– Bij ons is iedereen gelijk en welkom;
– Bij ons in de les zetten we samen een stap vooruit;
– Iedereen in de zaal mag positief aanwezig zijn

Voor een verdere uitwerking verwijzen wij u graag naar bovenstaand document ‘veilig sportklimaat TV Someren’.