Verzekeringen

Binnen onze vereniging zijn verzekerd:

Alle leden aangesloten bij de K.N.G.U
Niet K.N.G.U- leden, die officieel deelnemen aan gedekte activiteiten mits zij als zodanig zijn geregistreerd, zoals kennismakingslessen.

Wanneer bent u verzekerd:
Tijdens het deelnemen aan activiteiten op plaatsen en uren, welke door de KNGU zijn vastgesteld. Tijdens het komen en gaan van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.

Waarvoor bent u verzekerd:
(eenmalige uitkering bij overlijden) verzekerde som van € 2.269,00
(eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit) verzekerde som van (maximaal) € 18.151,00

Waarvoor bent u niet verzekerd:
Er is geen dekking voor geneeskundige behandeling zoals dokter, tandartsspecialist, ziekenhuis en ambulance. Er is geen dekking van vergoeding voor revalidatie. Er is geen dekking voor verlies van arbeidsinkomen.

WA-verzekering:
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen heeft onze vereniging een ongevallenverzekering en geen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Dit heeft te maken met het feit dat, wanneer de aansprakelijkheid aan de orde komt, de verzekering eerst gaat kijken naar de privé WA-verzekering van de desbetreffende partijen.

Inzittende verzekering:
Wel moet u rekening houden, als u leden van onze vereniging in de auto heeft, u zelf verantwoordelijk bent tijdens het vervoer. Het is daarom verstandig dat u een inzittende verzekering afsluit!

Waardevolle spullen:
Namens het bestuur en technische leiding willen wij u er op attenderen dat onze vereniging niet aansprakelijk gesteld kan worden voor diefstal, vernielingen, kwijtraken van bezittingen of een andere vorm van schade, die voor, tijdens, of na de lessen zijn voorgevallen. Wij adviseren u dan ook om waardevolle spullen thuis te laten.

Het bestuur