Wist je dat..

…… er de volgende regels gelden tijdens de gymlessen:

  • Zorg dat alle sieraden uit of af zijn (thuis bewaren);
  • Zorg dat lange haren op een staart gebonden zijn;
  • Zorg dat je gym- of turnschoenen aan hebt (blote voeten mag ook, maar is niet wenselijk);
  • Geen kauwgom of snoepjes tijdens de les;
  • Niet met gewone schoenen in de gymzaal

.…… er de mogelijkheid bestaat om een nieuw (of extra) T-shirt te kopen bij de vereniging. De kosten voor een nieuw T-shirt zijn € 10,00. Op deze site kunt u het bestelformulier downloaden. Deze kunt u inleveren bij de leiding.  De wedstrijdgroepen jongens en meisjes zijn verplicht om tijdens de wedstrijden in kleding te verschijnen welke door het bestuur is voorgeschreven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leiding.

…… er elk jaar een jaarvergadering wordt gehouden door de vereniging. De leden en de ouders van onze jongste leden zijn dan van harte welkom tijdens deze vergadering om eens te luisteren naar en mee te praten over de gang van zaken in de vereniging.

…… u zich of uw kind kunt afmelden bij de technische leider waar de lessen gevolgd worden. Er wordt dan een wijzigingsformulier ingevuld en ondertekend. Bij uitschrijving zal de contributie van de lopende maand volledig voldaan moeten worden. Afmelden moet altijd schriftelijk gebeuren. Bij onvoorziene omstandigheden, bijv. langdurige ziekte of blessureleed, kan de contributie na overleg met het bestuur tijdelijk stopgezet worden

.…… Turnvereniging Someren Centre of Sports zes ereleden heeft. Adriaan Swinkels is als eerste benoemd tot erelid. Tijdens de grote uitvoering van 2006 is Gerhard Hurkmans benoemd tot erelid en tijdens de grote uitvoering van 2012 is Han Thijs benoemd tot erelid. Tijdens de viering van ons 25 jarig bestaan, zijn ook Ruud van Dongen en Piet Beerens benoemd tot erelid. Afgelopen seizoen, tijdens de kerstuitvoering is ook Maria van Lieshout benoemd tot erelid.