Aangepaste Sinterklaasactiviteit

Sinterklaasactiviteit in week 48

De jaarlijkse gezamenlijke sinterklaasactiviteit in de microhal komt dit jaar in verband met corona te vervallen. Daarvoor in de plaats vindt er wel per groep een sinterklaasactiviteit plaats tijdens de reguliere lessen in week 48. Meer informatie hierover krijgt u nog via de mail.