Jaarvergadering Turnvereniging Someren cos

Donderdag 17 september vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats

Namens Turnvereniging Someren cos nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering op: donderdag 17 september, De Postel (kleine zaal), aanvang 20.30 uur.

Gezien de coronamaatregelen willen wij graag weten hoeveel mensen er naar de jaarvergadering toe komen. Wanneer u naar de jaarvergadering komt dient u zich vooraf aan te melden via het contactformulier op de website.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Opsteker van het jaar 2020
3. Notulen jaarvergadering 2019 (via de website/informatie/downloads)
4. Verslag secretaris
5. Verslag financieel adviseur
6. Verslag kascontrole commissie
7. Verkiezing leden kascontrole commissie
8. Bestuursverkiezing
– Maria v Lieshout aftredend en herkiesbaar
– Luuk Gommers aftredend en niet herkiesbaar
– Nieuwe bestuurskandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris
9. Jubilarissen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Zoals u kunt zien zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mocht u hierin interesse hebben dan kunt u het contactformulier invullen op de website of een berichtje sturen naar ingridvanderlubbe@turnverenigingsomeren.nl

Graag tot 17 september a.s.

Namens het bestuur van Turnvereniging Someren cos