Naar de speeltuin

Op zaterdag 16 juli gaan onze jongste turn(st)ers weer een gezellig dagje naar de speeltuin.

Nog even en het turnseizoen is weer afgelopen. Ter afsluiting gaan we met onze jeugdige leden op zaterdag 16 juli weer naar de speeltuin in Helmond. Als het goed is hebben alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen (t/m ± 8 jaar) , via de leiding een briefje meegekregen om zich aan te melden. Mocht uw kind geen briefje meegekregen hebben of u dit gewoon gemist hebben, dan graag nog even contact met de leiding opnemen. Dit kan tot 27 juni a.s.

We vertrekken om 09.30 uur bij de Microhal en zijn rond 15.30 uur daar weer terug. Lunchpakket zelf meenemen, voor drinken zorgen wij. Naast ouders die willen rijden, hebben we ook enkele ouders nodig die in de speeltuin toezicht houden en begeleiden. Als u tijd heeft, geeft u zich dan op bij de leiding.

We gaan weer naar de speeltuin in Helmond-West, Arbergstraat 85, 5707 TK Helmond. Telefoon 0492-525710     

Wij wensen jullie heel veel speelplezier toe.

Voor meer informatie: Maria vdr Heijden, tel. 0493-496486 / mariavanderheijden@turnverenigingsomeren.nl
T.V. Someren & COS-activiteitencommissie