Wijziging Sinterklaas activiteit

Zaterdag 27 November – Locatie  speelterrein Basisschool De Diamant

Als bestuur hebben we besloten om de sinterklaas activiteiten voor aanstaande zaterdag 27 november aan te passen.

We doen dit omdat de besmettingen onder de kinderen dusdanig oplopen dat wij het niet verantwoord vinden om met zoveel kinderen in de zaal te zijn. Vandaar dat wij besloten hebben om de kinderen verspreid te laten komen om toch de Sint en zijn pieten te kunnen begroeten in de Microhal. We hebben een parcours uitgezet, zodat Sinterklaas en zijn pieten toch de kunstjes van de kinderen kunnen zien. We gaan hier een tijdsplanning aan hangen, zodat iedereen toch de aandacht krijgt die ze verdiend hebben.

De kinderen worden verwacht op het speelterrein van de Basisschool De Diamant. Onze leiding is aanwezig om de kinderen te begeleiden. De kinderen gaan via de speelplaats en dus de zijdeur naar binnen. De kinderen komen dan via de hoofdingang weer naar buiten en dat na ongeveer 10 minuten. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om ook bij de hoofdingang van de Microhal de 1,5 meter in acht te nemen. De regel dat ouders/verzorgers niet in de zaal mogen geldt nog steeds. Kinderen mogen in dit geval gewoon met schoenen naar binnen. Wij houden hier rekening mee met het parcours uitzetten

Zaterdagmorgen kleutergroepen:
Groep 1 van 10.15 uur. Zij mogen tussen 10.00-10.30 uur binnenkomen.
Groep 2 van 11.15 uur. Zij mogen tussen 10.30-11.00 uur binnenkomen.
Groep 3 van 12.15 uur. Zij mogen tussen 11.00-11.30 uur binnenkomen

Kinderen t/m 8 jaar van b.v. de maandagavond-, dinsdag-, wedstrijd- en jongensgroepen(en), zijn welkom vanaf 11.30 uur.

Wij snappen dat dit een vervelende situatie is en staan in nauw contact met de gemeente om hierover adviezen in te winnen. Wij zullen u hierover informeren (mail, Facebook en website) zodra wij nieuwe informatie hebben. Tot die tijd vragen wij u om, samen met ons, ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder verspreid wordt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.